پوند / دلار کانادا

GBP/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.729 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.729 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.729 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند / دلار کانادا در روز جاری

۰۱:۰۷:۴۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.729 01:07:41 0.0287 1.69% - - 0.0294 1.73% - 0.271
1.7003 01:03:46 - - 0.0287 1.69% 0.0007 0.04% 0.0287 0.2997
1.7003 01:03:45 0.0003 0.02% 0.0287 1.69% 0.0007 0.04% 0.0287 0.2997
1.7006 00:43:58 0.001 0.06% 0.0284 1.67% 0.001 0.06% 0.0284 0.2994
1.6996 00:22:49 - - 0.0294 1.73% - - 0.0294 0.3004
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی