پوند / دلار کانادا

GBP/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.7364 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7364 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7364 0.03
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۰۸:۲۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7364 20:08:21 0.0002 0.01% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0015 0.2636
1.7362 19:28:58 0.0027 0.16% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0017 0.2638
1.7335 19:08:15 0.0001 0.01% 0.0023 0.13% 0.0023 0.13% 0.0044 0.2665
1.7336 18:49:50 0.0007 0.04% 0.0022 0.13% 0.0022 0.13% 0.0043 0.2664
1.7329 18:28:59 0.0007 0.04% 0.0029 0.17% 0.0029 0.17% 0.005 0.2671
1.7322 17:49:59 0.0001 0.01% 0.0036 0.21% 0.0036 0.21% 0.0057 0.2678
1.7321 17:28:56 0.0002 0.01% 0.0037 0.21% 0.0037 0.21% 0.0058 0.2679
1.7323 17:08:19 0.0001 0.01% 0.0035 0.20% 0.0035 0.20% 0.0056 0.2677
1.7324 16:49:56 0.001 0.06% 0.0034 0.20% 0.0034 0.20% 0.0055 0.2676
1.7334 16:08:09 0.0011 0.06% 0.0024 0.14% 0.0024 0.14% 0.0045 0.2666
1.7345 15:43:17 0.001 0.06% 0.0013 0.07% 0.0013 0.07% 0.0034 0.2655
1.7335 15:29:00 0.0004 0.02% 0.0023 0.13% 0.0023 0.13% 0.0044 0.2665
1.7331 15:08:17 0.0009 0.05% 0.0027 0.16% 0.0027 0.16% 0.0048 0.2669
1.734 14:43:13 0.0011 0.06% 0.0018 0.10% 0.0018 0.10% 0.0039 0.266
1.7351 14:22:00 0.0003 0.02% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0028 0.2649
1.7354 14:08:17 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0025 0.2646
1.7358 13:49:56 0.0006 0.03% - - - - 0.0021 0.2642
1.7352 13:28:53 0.0012 0.07% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0027 0.2648
1.7364 11:43:15 0.0011 0.06% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0015 0.2636
1.7353 10:43:17 0.0013 0.07% 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0026 0.2647
1.734 10:08:00 0.0003 0.02% 0.0018 0.10% 0.0018 0.10% 0.0039 0.266
1.7343 09:28:57 0.0003 0.02% 0.0015 0.09% 0.0015 0.09% 0.0036 0.2657
1.734 08:43:00 0.0002 0.01% 0.0018 0.10% 0.0018 0.10% 0.0039 0.266
1.7342 08:28:53 0.0001 0.01% 0.0016 0.09% 0.0016 0.09% 0.0037 0.2658
1.7343 07:21:55 0.0001 0.01% 0.0015 0.09% 0.0015 0.09% 0.0036 0.2657
1.7344 07:08:16 0.0006 0.03% 0.0014 0.08% 0.0014 0.08% 0.0035 0.2656
1.735 06:43:15 0.0006 0.03% 0.0008 0.05% 0.0008 0.05% 0.0029 0.265
1.7344 05:43:01 0.0003 0.02% 0.0014 0.08% 0.0014 0.08% 0.0035 0.2656
1.7347 05:21:48 0.0003 0.02% 0.0011 0.06% 0.0011 0.06% 0.0032 0.2653
1.7344 05:07:54 0.001 0.06% 0.0014 0.08% 0.0014 0.08% 0.0035 0.2656
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی