پوند / دلار کانادا

GBP/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.7361 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7361 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7361 0.17
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۰۸:۲۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند / دلار کانادا 0.0161 0.0070 0.0288 0.0151 0.0155 0.0227

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2639
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2639
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2639
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2639
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی