پوند / دلار کانادا

GBP/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.742 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.742 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.742 0.03
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.793 ۶ مرداد - - 20.799 20.722 0 0.207 20.854 20.965
DOG/EUSD Ask 0.203 ۰۶:۱۵:۱۲ 0.004 1.97% 0.2079 0.2022 0.2058 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0062 ۶ مرداد - - 0.0063 0.0058 0 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 135.26 ۰۶:۰۷:۵۱ 0.2312 0.17% 135.28 135.0863 135.28 0.74 135.0685 138.9272
LIN/KUSD Ask 18.7956 ۰۶:۱۷:۰۹ 0.5425 2.89% 19.5385 18.6532 19.3956 0.7956 19.8686 20.1692
LUN/AUSD Ask 10.964 ۰۶:۱۵:۱۲ 0.4898 4.68% 9.3034 10.3904 10.4967 3.964 10.4742 10.4742
PLN/BGN Ask 4.2558 ۰۶:۰۷:۵۰ 0.0011 0.03% 4.2622 4.2556 4.2562 0.2558 4.2825 4.3134
RON/HUF Ask 73.3033 ۰۶:۰۷:۵۲ 0.0117 0.02% 73.3891 73.2871 73.3569 0.3033 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8592 ۶ مرداد - - 11.8616 11.8573 0 0.1408 11.8592 11.8592
USD/BRL PTAX Ask 5.1527 ۶ مرداد - - 5.1669 5.1527 0 0.1527 5.1863 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1767 ۰۵:۲۱:۵۰ 0.0002 0.11% 0.177 0.1764 0.1767 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - - 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0126 ۶ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0126 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی