پوند انگلیس / رئال برزیل

GBP/BRL Ask
نرخ فعلی:: 7.28 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.28 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.28 0.08
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۴۳:۲۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / رئال برزیل 0.06 0.0061 0.1029 0.2799 0.1698 1.9837

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.28
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی