پوند انگلیس / رئال برزیل

GBP/BRL Ask
نرخ فعلی:: 7.707 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.707 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.707 0.1
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه پوند انگلیس / رئال برزیل

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.3508 ۰۰:۴۳:۲۶ 0.0023 0.03% 8.3508 8.3508 8.3508 0.3508 8.3653 8.3875
AZN/TRY Ask 5.502 ۰۰:۴۳:۲۶ 0.0077 0.14% 5.502 5.4938 5.4938 0.502 5.5216 5.5216
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0391 ۰۰:۴۳:۲۶ 0.0022 0.02% 9.0391 9.0391 9.0391 0.0391 9.1095 9.134
CNY/DZD Ask 21.51 ۰۰:۲۲:۴۴ 0.001 - 21.51 21.51 21.51 0.51 21.509 21.509
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 144.4122 ۰۰:۴۳:۲۹ 0.2227 0.15% 144.4122 144.1536 144.1536 6.4122 144.6045 144.6045
INR/KZT Ask 5.676 ۰۰:۲۲:۴۷ 0.0011 0.02% 5.676 5.676 5.676 0.324 5.6878 5.7941
INR/RON Ask 0.0567 ۲۷ مهر - - 0.0567 0.0565 0 - 0.057 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3888 ۲۷ مهر - - 1.3891 1.3833 0 0.3888 1.3888 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2769 ۰۰:۴۳:۲۶ 0.0105 0.25% 4.2769 4.267 4.267 0.2769 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 73.3355 ۰۰:۴۳:۲۹ 0.0445 0.06% 73.3355 73.3307 73.3307 0.3355 73.291 73.291
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی