پوند انگلیس / دلار باربادوس

GBP/BBD Ask
نرخ فعلی:: 2.6342 0.42
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.6342 0.42
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.6342 0.42
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۰۲:۴۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 2.6342
بالاترین قیمت روز 2.6385
پایین ترین قیمت روز 2.5934
بیشترین مقدار نوسان روز 0.05
درصد بیشترین نوسان روز 0.16%
نرخ بازگشایی بازار 2.6232
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰:۰۲:۴۲
نرخ روز گذشته 2.6232
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.42%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.011
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,241,153 ریال
سکه
13,456,518 ریال
دلار
13,157,606 ریال
یورو
13,946,031 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.04 1.5419% 1399/07/02
یک ماه 0.0281 1.0555% 1399/06/09
شش ماه 0.1060 4.1927% 1399/01/11
یک سال 0.1545 6.2306% 1398/07/08
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 2.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 2.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 2.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 2.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 2.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 2.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 2.58

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 2.57
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 2.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 2.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 2.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 2.63
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 2.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 2.55

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 2.56 2.57 2.57 2.55 -
حمایت 2 (S2) 2.57 2.59 2.58 2.57 -
حمایت 1 (S1) 2.60 2.60 2.58 2.60 2.61
نقطه پیوت (PP) 2.62 2.62 2.62 2.61 2.62
مقاومت 1 (R1) 2.65 2.63 2.68 2.64 2.65
مقاومت 2 (R2) 2.66 2.64 2.68 2.66 -
مقاومت 3 (R3) 2.69 2.66 2.69 2.69 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/8 2.6183 2.5625 2.6291 2.6029 1.58% 0.0404
1399/07/7 2.6056 2.5625 2.6412 2.5625 - 0
1399/07/6 2.5631 2.5625 2.6072 2.5625 - 0
1399/07/5 2.5617 2.5617 2.5709 2.5625 0.33% 0.0084
1399/07/4 2.6001 2.5685 2.6099 2.5709 0.09% 0.0024
1399/07/3 2.5935 2.5685 2.6044 2.5685 1% 0.0257
1399/07/2 2.5987 2.5578 2.6058 2.5942 0.19% 0.0049
1399/07/1 2.5765 2.5598 2.6219 2.5991 0.89% 0.023
1399/06/31 2.6199 2.5719 2.6442 2.5761 2.37% 0.0611
1399/06/30 2.6356 2.6199 2.6393 2.6372 0.66% 0.0173
1399/06/29 2.6370 2.5972 2.6370 2.6199 0.63% 0.0163
1399/06/28 2.6448 2.6036 2.6509 2.6036 0.49% 0.0127
1399/06/27 2.6448 2.6060 2.6487 2.6163 0.40% 0.0103
1399/06/26 2.6297 2.5894 2.6521 2.6060 0.35% 0.0092
1399/06/25 2.6230 2.5867 2.6360 2.5968 0.39% 0.0101
1399/06/24 2.6113 2.5867 2.6325 2.5867 - 0
1399/06/23 2.6109 2.5867 2.6128 2.5867 - 0
1399/06/22 2.6117 2.5867 2.6244 2.5867 1.46% 0.0377
1399/06/21 2.6083 2.5789 2.6244 2.6244 0.64% 0.0167
1399/06/20 2.6523 2.6001 2.6585 2.6077 1.02% 0.0266
1399/06/19 2.6509 2.6061 2.6558 2.6343 0.70% 0.0185
1399/06/18 2.6866 2.6194 2.6880 2.6528 0.97% 0.0257
1399/06/17 2.7090 2.6785 2.7090 2.6785 - 0
1399/06/16 2.7088 2.6785 2.7090 2.6785 - 0
1399/06/15 2.6742 2.6742 2.7099 2.6785 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
2.6342 20:02:42 - - 0.011 0.42%
2.6342 20:02:40 0.0408 1.57% 0.011 0.42%
2.5934 19:57:08 0.0396 1.53% 0.0298 1.15%
2.633 19:50:29 0.0396 1.53% 0.0098 0.37%
2.5934 19:36:28 - - 0.0298 1.15%
2.5934 19:36:27 0.0436 1.68% 0.0298 1.15%
2.637 19:22:20 0.0004 0.02% 0.0138 0.53%
2.6366 19:15:27 0.0019 0.07% 0.0134 0.51%
2.6385 19:01:56 - - 0.0153 0.58%
2.6385 19:01:54 0.0451 1.74% 0.0153 0.58%
2.5934 18:57:12 0.0451 1.74% 0.0298 1.15%
2.6385 18:50:26 0.0451 1.74% 0.0153 0.58%
2.5934 18:36:20 - - 0.0298 1.15%
2.5934 18:36:16 0.0414 1.60% 0.0298 1.15%
2.6348 18:22:14 0.0414 1.60% 0.0116 0.44%
2.5934 18:15:01 0.0404 1.56% 0.0298 1.15%
2.6338 18:02:37 - - 0.0106 0.40%
2.6338 18:02:37 0.0404 1.56% 0.0106 0.40%
2.5934 17:56:57 0.0347 1.34% 0.0298 1.15%
2.6281 17:50:21 0.0347 1.34% 0.0049 0.19%
2.5934 17:35:59 - - 0.0298 1.15%
2.5934 17:35:59 0.0291 1.12% 0.0298 1.15%
2.6225 17:22:13 0.0008 0.03% 0.0007 0.03%
2.6217 17:15:16 0.0019 0.07% 0.0015 0.06%
2.6236 17:02:00 - - 0.0004 0.02%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی