پوند / دلار استرالیا

GBP/AUD Ask
نرخ فعلی:: 1.8349 0.47
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.8349 0.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.8349 0.47
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۸:۰۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.8349 19:08:00 0.0005 0.03% 0.0086 0.47% 0.0086 0.47% 0.013 0.1651
1.8354 18:42:57 0.0006 0.03% 0.0081 0.44% 0.0081 0.44% 0.0125 0.1646
1.836 18:21:58 0.0006 0.03% 0.0075 0.41% 0.0075 0.41% 0.0119 0.164
1.8354 17:43:13 0.0003 0.02% 0.0081 0.44% 0.0081 0.44% 0.0125 0.1646
1.8357 17:21:54 0.0012 0.07% 0.0078 0.42% 0.0078 0.42% 0.0122 0.1643
1.8345 17:08:13 0.0006 0.03% 0.009 0.49% 0.009 0.49% 0.0134 0.1655
1.8339 16:43:12 0.0043 0.23% 0.0096 0.52% 0.0096 0.52% 0.014 0.1661
1.8382 16:08:14 0.0002 0.01% 0.0053 0.29% 0.0053 0.29% 0.0097 0.1618
1.8384 15:43:11 0.0048 0.26% 0.0051 0.28% 0.0051 0.28% 0.0095 0.1616
1.8432 15:21:59 0.0005 0.03% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0047 0.1568
1.8437 15:08:14 0.0003 0.02% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0042 0.1563
1.8434 14:43:13 0.0002 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0045 0.1566
1.8436 14:29:00 0.002 0.11% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0043 0.1564
1.8456 14:07:59 0.001 0.05% 0.0021 0.11% 0.0021 0.11% 0.0023 0.1544
1.8446 13:43:10 0.0005 0.03% 0.0011 0.06% 0.0011 0.06% 0.0033 0.1554
1.8441 13:21:59 0.0002 0.01% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0038 0.1559
1.8443 12:43:11 0.0015 0.08% 0.0008 0.04% 0.0008 0.04% 0.0036 0.1557
1.8428 12:21:58 0.0003 0.02% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0051 0.1572
1.8425 12:08:17 0.0006 0.03% 0.001 0.05% 0.001 0.05% 0.0054 0.1575
1.8419 11:43:10 0.0013 0.07% 0.0016 0.09% 0.0016 0.09% 0.006 0.1581
1.8432 11:07:54 0.0011 0.06% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0047 0.1568
1.8443 10:42:57 0.0003 0.02% 0.0008 0.04% 0.0008 0.04% 0.0036 0.1557
1.8446 10:21:50 0.0017 0.09% 0.0011 0.06% 0.0011 0.06% 0.0033 0.1554
1.8429 10:07:58 0.0001 0.01% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.005 0.1571
1.843 09:43:08 0.0003 0.02% 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0049 0.157
1.8433 09:15:14 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0046 0.1567
1.8431 08:43:01 0.0002 0.01% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0048 0.1569
1.8433 08:21:54 0.0005 0.03% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0046 0.1567
1.8428 07:22:08 0.0005 0.03% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0051 0.1572
1.8433 07:01:47 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0046 0.1567
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی