پوند انگلیس / پزوی آرژانتین

GBP/ARS Ask
نرخ فعلی:: 136.4253 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 136.4253 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 136.4253 0.07
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / پزوی آرژانتین در روز جاری

۰۰:۴۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
136.4253 00:43:29 0.0992 0.07% 0.0892 0.07% 0.0992 0.07% 0.0496 1.4253
136.3261 00:22:33 - - 0.01 0.01% - - 0.0496 1.3261
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی