پوند انگلیس / افغانی افغانستان

GBP/AFN Ask
نرخ فعلی:: 118.2403 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 118.2403 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 118.2403 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند انگلیس / افغانی افغانستان

نمودار کندل‌استیک پوند انگلیس / افغانی افغانستان در روز جاری

نمودار نوسانات پوند انگلیس / افغانی افغانستان در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند انگلیس / افغانی افغانستان در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند انگلیس / افغانی افغانستان

اندیکاتورهای پوند انگلیس / افغانی افغانستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی