پوند انگلیس / درهم امارات

GBP/AED Ask
نرخ فعلی:: 5.0415 3.71
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.0415 3.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.0415 3.71

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / درهم امارات

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / درهم امارات
5.0415 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات روز گذشته برابر با
5.0415 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / درهم امارات برابر با 4.8611 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.0415 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.8611 ریال

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 5.0415 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / درهم امارات   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 4.957 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.7  درصدی یا 0.0845 ریال پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 5.0415 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 5.1895 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.85 درصدی یا 0.148 ریال پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 4.9466 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.91 درصدی یا 0.0949 ریال پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / درهم امارات برابر است با 5.2204 ریال که در تاریخ پنجشنبه 6 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.7 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.91 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات، 1.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات، 1.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات،  1.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات،  1.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات،  1.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات،  1.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / درهم امارات،  1.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی