Garudafood Putra Putri

Garudafood Putra Putri
نرخ فعلی:: 1,230 0
بازار سهام اندونزی
نرخ فعلی: : 1,230 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,230 0
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : بازار سهام اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Garudafood Putra Putri - - 20 25 385 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,243
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,245
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,274
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,280
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی