Garudafood Putra Putri

Garudafood Putra Putri
نرخ فعلی:: 1,245 0
بازار سهام اندونزی
نرخ فعلی: : 1,245 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,245 0
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : بازار سهام اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Garudafood Putra Putri - 20 15 5 295 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,235
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,235
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,253
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,272
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.17%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی