FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E

FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E
نرخ فعلی:: 148.96 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 148.96 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 148.96 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E - 1.04 6.20 26.98 7.70 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 149
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 146
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی