FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E

FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E
نرخ فعلی:: 154.59 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 154.59 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 154.59 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E - 1.76 5.63 22.58 10.59 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 155
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 152
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.59
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 147
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.59
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 143
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.59
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی