FTSE Philippines

FTSE Philippines
نرخ فعلی:: 601.6 -
شاخص های بورس / فیلیپین
نرخ فعلی: : 601.6 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 601.6 -
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : شاخص های بورس / فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE Philippines - 6.80 16.90 28.11 95.53 24.46

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 604
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 597
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 588
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 577
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی