FTSE MIB

FTSE MIB
نرخ فعلی:: 24,396.01 1.67
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 24,396.01 1.67
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 24,396.01 1.67
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۳۵:۱۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE MIB 406.89 67.8800 61.1700 3,578.28 6,836.69 236.67

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,407
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.99
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,431
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.99
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,019
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 377.01
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,061
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,335.01
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی