شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE MIB

FTSE MIB
نرخ فعلی:: 19,524.94 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 19,524.94 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19,524.94 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE MIB - 295.81 242.02 3,793.09 2,598.31 2,830.64

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,751
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 226.06
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,776
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 251.06
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,824
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 299.06
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,807
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 717.94
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی