FTSE MIB

FTSE MIB
نرخ فعلی:: 25,086.55 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 25,086.55 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 25,086.55 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE MIB - 410.94 140.55 3,170.05 5,183.92 3,238.96

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,792
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 294.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,002
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,044
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,421
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 665.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی