FTSE MIB TR EUR

FTSE MIB TR EUR
نرخ فعلی:: 54,881.52 0
شاخص های بورس / ایتالیا
نرخ فعلی: : 54,881.52 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 54,881.52 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : شاخص های بورس / ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۰ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE MIB TR EUR - 515.2200 371.27 8,432.58 13,872.88 12,174.36

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,924
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 957.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,040
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 841.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,944
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 937.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,417
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,464.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی