FTSE MIB

FTSE MIB
نرخ فعلی:: 26,035 0.25
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 26,035 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 26,035 0.25
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۳۵:۲۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 26,035
بالاترین قیمت روز 26,163
پایین ترین قیمت روز 26,016
بیشترین مقدار نوسان روز 44
درصد بیشترین نوسان روز 0.17%
نرخ بازگشایی بازار 26,163
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۵:۳۵:۲۴
نرخ روز گذشته 25,968.84
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.25%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 66.16
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,686,311 ریال
سکه
10,957,791 ریال
دلار
10,898,031 ریال
یورو
11,087,484 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 986.74 3.9394% 1400/06/29
یک ماه 28.3700 0.1091% 1400/06/05
شش ماه 1,910.50 7.9193% 1400/01/04
یک سال 7,336.64 39.2368% 1399/07/04
سه سال 4,523.93 21.0307% 1397/07/05
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 25,774.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 25,769.79
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 25,812.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 25,889.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 25,606.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 25,538.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 24,596.67

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 25,694.83
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 25,698.50
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 25,860.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 25,922.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 25,784.47
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 25,499.06
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 24,419.20

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 25,832.66 25,924.33 25,851.25 25,942.5 -
حمایت 2 (S2) 25,924.33 25,980.48 25,863.50 25,979.25 -
حمایت 1 (S1) 25,979.66 26,015.17 25,875.75 26,089.5 25,952
نقطه پیوت (PP) 26,071.33 26,071.33 26,071.33 26,126.25 26,057.5
مقاومت 1 (R1) 26,126.66 26,127.48 26,194.24 26,236.5 26,099
مقاومت 2 (R2) 26,218.33 26,162.17 26,206.49 26,273.25 -
مقاومت 3 (R3) 26,273.66 26,218.33 26,218.75 26,383.5 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/2 25,991 25,937 26,086 25,968.84 0.43% 112.29
1400/07/1 25,915 25,860 26,081.13 26,081.13 1.41% 363.67
1400/06/31 25,553 25,443 25,717.46 25,717.46 1.44% 364.1
1400/06/30 25,204 25,204 25,414 25,353.36 - -
1400/06/29 25,294 24,943 25,309 25,048.26 2.64% 661.3
1400/06/26 26,142 25,709.56 26,142 25,709.56 0.99% 254.37
1400/06/25 25,960 25,947 26,099 25,963.93 0.78% 201.83
1400/06/24 26,027 25,702 26,027 25,762.10 1.03% 264.97
1400/06/23 25,979 25,925 26,113 26,027.07 0.39% 101.34
1400/06/22 25,866 25,810 26,006 25,925.73 0.93% 239.26
1400/06/19 25,949 25,679 25,991 25,686.47 0.87% 223.36
1400/06/18 25,671 25,653 25,993 25,909.83 0.13% 32.94
1400/06/17 25,788 25,721 26,058 25,876.89 0.76% 196.84
1400/06/16 26,237.50 26,046 26,255.50 26,073.73 0.73% 189.7
1400/06/15 26,168.50 26,168.50 26,292.50 26,263.43 0.76% 198.65
1400/06/12 26,208.50 25,995.50 26,259.50 26,064.78 0.65% 168.6
1400/06/11 26,199.50 26,153.50 26,252.50 26,233.38 0.20% 51.72
1400/06/10 26,189.50 26,112.50 26,396.50 26,181.66 0.66% 172.37
1400/06/9 26,086.50 25,903.50 26,200.50 26,009.29 0.06% 14.98
1400/06/8 26,037.50 25,944.50 26,060.50 26,024.27 0.07% 17.64
1400/06/5 25,829.50 25,829.50 26,006.63 26,006.63 0.56% 145.11
1400/06/4 25,972.50 25,830.50 26,026.50 25,861.52 0.77% 198.75
1400/06/3 26,045.50 25,971.50 26,060.27 26,060.27 0.12% 32.36
1400/06/2 26,127.50 25,898.50 26,142.50 26,027.91 0.12% 32.36
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
26,035 15:35:24 20 0.08% 66.16 0.25%
26,055 15:30:27 17 0.07% 86.16 0.33%
26,072 15:25:17 2 0.01% 103.16 0.40%
26,070 15:20:22 5 0.02% 101.16 0.39%
26,065 15:15:21 5 0.02% 96.16 0.37%
26,070 15:10:23 15 0.06% 101.16 0.39%
26,055 15:05:24 4 0.02% 86.16 0.33%
26,051 15:00:45 7 0.03% 82.16 0.32%
26,058 14:55:21 16 0.06% 89.16 0.34%
26,042 14:50:21 6 0.02% 73.16 0.28%
26,036 14:45:20 20 0.08% 67.16 0.26%
26,016 14:41:19 40 0.15% 47.16 0.18%
26,056 14:35:20 17 0.07% 87.16 0.34%
26,039 14:30:25 22 0.08% 70.16 0.27%
26,061 14:25:21 9 0.03% 92.16 0.35%
26,070 14:20:24 18 0.07% 101.16 0.39%
26,088 14:15:25 3 0.01% 119.16 0.46%
26,085 14:10:23 13 0.05% 116.16 0.45%
26,098 14:05:27 2 0.01% 129.16 0.50%
26,096 14:00:51 10 0.04% 127.16 0.49%
26,086 13:55:22 39 0.15% 117.16 0.45%
26,125 13:50:24 14 0.05% 156.16 0.60%
26,111 13:45:21 5 0.02% 142.16 0.55%
26,106 13:40:24 2 0.01% 137.16 0.53%
26,104 13:35:25 8 0.03% 135.16 0.52%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی