FTSE 100

FTSE 100
نرخ فعلی:: 6,638.85 0.85
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 6,638.85 0.85
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6,638.85 0.85
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۴۲:۰۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE 100 56.22 81.8000 136.74 515.03 947.13 976.99

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,742
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 103.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,711
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,403
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 235.85
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,187
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 451.85
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی