FTSE 100

FTSE 100
نرخ فعلی:: 7,016.63 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 7,016.63 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7,016.63 0
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FTSE 100 - 48.33 70.92 609.17 885.17 691.81

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,978
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,046
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.37
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,057
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.37
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,901
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 115.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی