Foord Balanced Fund B2

Foord Balanced Fund B2
نرخ فعلی:: 62.588 0
صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
نرخ فعلی: : 62.588 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 62.588 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Foord Balanced Fund B2 - 0.0220 0.0750 5.1450 7.74 8.8560

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.412 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.588 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 63 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.412 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 62 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.588 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی