Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2

Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2
نرخ فعلی:: 12.2 0
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
نرخ فعلی: : 12.2 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.2 0
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 12.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 12.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 12.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 12.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 12.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 12.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 11.91

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 12.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 12.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 12.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 12.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 12.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 12.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 11.90

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 12.2 12.2 12.2 - -
حمایت 2 (S2) 12.2 12.2 12.2 6.1 -
حمایت 1 (S1) 12.2 12.2 12.2 - 12.2
نقطه پیوت (PP) 12.2 12.2 12.2 6.1 12.2
مقاومت 1 (R1) 12.2 12.2 12.2 - 12.2
مقاومت 2 (R2) 12.2 12.2 12.2 6.1 -
مقاومت 3 (R3) 12.2 12.2 12.2 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی