دلار فیجی / دلار

FJD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.4979 0.4
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4979 0.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4979 0.4
واحد پولی : -
کشور : فیجی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۱۴:۱۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.4979
بالاترین قیمت روز 0.4999
پایین ترین قیمت روز 0.4899
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.4%
نرخ بازگشایی بازار 0.4899
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۴:۱۴:۱۶
نرخ روز گذشته 0.4999
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.4%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.002
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,035,608 ریال
سکه
9,152,804 ریال
دلار
9,758,277 ریال
یورو
9,335,067 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0057 1.1581% 1400/01/25
یک ماه 0.0007 0.1408% 1399/12/30
شش ماه 0.0228 4.7990% 1399/07/30
یک سال 0.0469 10.3991% 1399/02/02
سه سال 0.0014 0.2820% 1397/02/01
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.48

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.48

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.48 0.48 0.48 0.47 -
حمایت 2 (S2) 0.48 0.48 0.48 0.48 -
حمایت 1 (S1) 0.49 0.49 0.48 0.48 0.49
نقطه پیوت (PP) 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
مقاومت 1 (R1) 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50
مقاومت 2 (R2) 0.50 0.50 0.50 0.50 -
مقاومت 3 (R3) 0.51 0.50 0.51 0.50 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/31 0.5004 0.4971 0.5004 0.4999 0.85% 0.0042
1400/01/30 0.4892 0.4892 0.4999 0.4957 0.85% 0.0042
1400/01/27 0.4968 0.4862 0.4999 0.4999 - 0
1400/01/26 0.4931 0.4881 0.4999 0.4999 1.56% 0.0077
1400/01/25 0.4861 0.4847 0.4941 0.4922 - 0
1400/01/24 0.4920 0.4920 0.4930 0.4922 - 0
1400/01/23 0.4932 0.4847 0.4932 0.4922 0.41% 0.002
1400/01/22 0.4847 0.4847 0.4942 0.4942 - 0
1400/01/20 0.4862 0.4862 0.4942 0.4942 0.37% 0.0018
1400/01/19 0.4914 0.4914 0.4924 0.4924 0.39% 0.0019
1400/01/18 0.4863 0.4863 0.4943 0.4943 0.30% 0.0015
1400/01/17 0.4858 0.4858 0.4938 0.4928 0.55% 0.0027
1400/01/12 0.4901 0.4901 0.4911 0.4901 0.04% 0.0002
1400/01/11 0.4903 0.4890 0.4913 0.4903 0.27% 0.0013
1400/01/10 0.4915 0.4890 0.4925 0.4890 0.49% 0.0024
1400/01/9 0.4890 0.4890 0.4924 0.4914 0.33% 0.0016
1400/01/6 0.4855 0.4855 0.4913 0.4898 0.31% 0.0015
1400/01/5 0.4855 0.4833 0.4945 0.4913 0.65% 0.0032
1400/01/4 0.4916 0.4855 0.4945 0.4945 - 0
1400/01/3 0.4969 0.4855 0.4979 0.4945 - 0
1400/01/2 0.4884 0.4855 0.4972 0.4945 0.55% 0.0027
1399/12/30 0.4884 0.4884 0.4972 0.4972 - 0
1399/12/29 0.4884 0.4884 0.4980 0.4972 - 0
1399/12/28 0.4971 0.4884 0.5003 0.4972 0.34% 0.0017
1399/12/27 0.4901 0.4881 0.4981 0.4955 0.34% 0.0017
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.4979 04:14:16 0.0015 0.30% 0.002 0.40%
0.4964 04:13:05 0.0015 0.30% 0.0035 0.71%
0.4979 03:36:06 0.0015 0.30% 0.002 0.40%
0.4964 03:32:05 0.0015 0.30% 0.0035 0.71%
0.4979 03:14:08 0.0015 0.30% 0.002 0.40%
0.4964 03:13:06 0.0015 0.30% 0.0035 0.71%
0.4979 02:35:23 - - 0.002 0.40%
0.4979 02:35:23 0.002 0.40% 0.002 0.40%
0.4999 02:34:05 0.002 0.40% - -
0.4979 02:00:38 - - 0.002 0.40%
0.4979 02:00:35 0.0015 0.30% 0.002 0.40%
0.4964 01:59:05 0.0015 0.30% 0.0035 0.71%
0.4979 01:50:06 - - 0.002 0.40%
0.4979 01:50:05 0.002 0.40% 0.002 0.40%
0.4999 01:49:17 0.002 0.40% - -
0.4979 01:47:04 0.002 0.40% 0.002 0.40%
0.4999 01:36:06 0.01 2.04% - -
0.4899 01:35:09 - - 0.01 2.04%
0.4899 01:35:08 0.01 2.04% 0.01 2.04%
0.4999 01:33:05 0.0035 0.71% - -
0.4964 01:30:09 - - 0.0035 0.71%
0.4964 01:30:08 0.0065 1.33% 0.0035 0.71%
0.4899 01:24:06 - - 0.01 2.04%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی