FinEx MSCI USA UCITS USD

FinEx MSCI USA UCITS USD
نرخ فعلی:: 5,978 1.17
صندوق های معاملاتی روسیه
نرخ فعلی: : 5,978 1.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,978 1.17
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۶:۳۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5,978 19:06:34 1 0.02% 69 1.17% 59 1% 18 57
5,979 18:34:57 13 0.22% 70 1.18% 60 1.01% 19 58
5,966 18:06:52 20 0.34% 57 0.96% 47 0.79% 6 45
5,946 17:35:09 26 0.44% 37 0.63% 27 0.46% 14 25
5,920 17:06:59 9 0.15% 11 0.19% 1 0.02% 40 1
5,929 16:34:56 5 0.08% 20 0.34% 10 0.17% 31 8
5,934 16:06:55 6 0.10% 25 0.42% 15 0.25% 26 13
5,928 15:34:27 6 0.10% 19 0.32% 9 0.15% 32 7
5,934 15:06:24 27 0.46% 25 0.42% 15 0.25% 26 13
5,907 14:34:59 22 0.37% 2 0.03% 12 0.20% 53 14
5,929 14:06:25 5 0.08% 20 0.34% 10 0.17% 31 8
5,934 13:34:58 5 0.08% 25 0.42% 15 0.25% 26 13
5,939 13:06:05 1 0.02% 30 0.51% 20 0.34% 21 18
5,940 12:34:51 10 0.17% 31 0.52% 21 0.35% 20 19
5,930 12:07:39 5 0.08% 21 0.36% 11 0.19% 30 9
5,925 11:34:58 34 0.57% 16 0.27% 6 0.10% 35 4
5,959 11:06:45 49 0.83% 50 0.85% 40 0.68% 1 38
5,910 19:34:58 8 0.14% 1 0.02% 9 0.15% 50 11
5,902 19:06:26 4 0.07% 7 0.12% 17 0.29% 58 19
5,898 18:34:42 2 0.03% 11 0.19% 21 0.36% 62 23
5,896 18:06:57 17 0.29% 13 0.22% 23 0.39% 64 25
5,879 17:34:44 4 0.07% 30 0.51% 40 0.68% 81 42
5,883 17:06:47 5 0.08% 26 0.44% 36 0.61% 77 38
5,888 16:34:11 1 0.02% 21 0.36% 31 0.53% 72 33
5,887 16:07:33 4 0.07% 22 0.37% 32 0.54% 73 34
5,883 15:35:39 6 0.10% 26 0.44% 36 0.61% 77 38
5,877 15:06:39 1 0.02% 32 0.54% 42 0.71% 83 44
5,876 14:35:29 4 0.07% 33 0.56% 43 0.73% 84 45
5,880 14:07:29 2 0.03% 29 0.49% 39 0.66% 80 41
5,882 13:06:37 10 0.17% 27 0.46% 37 0.63% 78 39
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی