FinEx MSCI USA UCITS USD

FinEx MSCI USA UCITS USD
نرخ فعلی:: 5,935 -
صندوق های معاملاتی روسیه
نرخ فعلی: : 5,935 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,935 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FinEx MSCI USA UCITS USD - 40 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,931 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,931 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,931 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,931 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی