شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fidelity MSCI Information Technology

Fidelity MSCI Information Technology
نرخ فعلی 89.59 0
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 89.59 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 89.59 0
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی