Fidelity Global Emerging Markets

Fidelity Global Emerging Markets
نرخ فعلی:: 7.05 1.44
صندوق های معاملاتی استرالیا

نرخ فعلی: : 7.05 1.44

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.05 1.44

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی استرالیا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Fidelity Global Emerging Markets

در حال حاضر قیمت Fidelity Global Emerging Markets چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Fidelity Global Emerging Markets
7.05 دلار
می باشد

قیمت Fidelity Global Emerging Markets روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Fidelity Global Emerging Markets روز گذشته برابر با
6.95 دلار
بود

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به روز گذشته
0.1 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Fidelity Global Emerging Markets در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Fidelity Global Emerging Markets برابر با 6.94 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Fidelity Global Emerging Markets به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.05 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Fidelity Global Emerging Markets به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.91 دلار

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Fidelity Global Emerging Markets در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 6.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.73 درصدی یا 0.12 دلار Fidelity Global Emerging Markets نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Fidelity Global Emerging Markets   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 6.86 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.76  درصدی یا 0.19 دلار Fidelity Global Emerging Markets نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Fidelity Global Emerging Markets در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 7.16 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.53 درصدی یا 0.11 دلار Fidelity Global Emerging Markets نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Fidelity Global Emerging Markets در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 7.16 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.53 درصدی یا 0.11 دلار Fidelity Global Emerging Markets نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Fidelity Global Emerging Markets نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Fidelity Global Emerging Markets در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 7.16 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.53 درصدی یا 0.11 دلار Fidelity Global Emerging Markets نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Fidelity Global Emerging Markets تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Fidelity Global Emerging Markets برابر است با 7.17 دلار که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Fidelity Global Emerging Markets تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.143678 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Fidelity Global Emerging Markets چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Fidelity Global Emerging Markets تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Fidelity Global Emerging Markets چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Fidelity Global Emerging Markets، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Fidelity Global Emerging Markets چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Fidelity Global Emerging Markets تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Fidelity Global Emerging Markets چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Fidelity Global Emerging Markets، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.53 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets، 2.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets، 2.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets،  2.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets،  2.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets،  2.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets،  2.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Fidelity Global Emerging Markets نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Fidelity Global Emerging Markets،  2.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Fidelity Global Emerging Markets

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی