شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fidelity Advisor World U.S. High In

Fidelity Advisor World U.S. High Income Fund I Inc
نرخ فعلی 8.24 0
صندوق های سرمایه گذاری برمودا
نرخ فعلی: 8.24 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 8.24 0
واحد پولی: -
کشور : برمودا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری برمودا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

تاریخچه ۲۳ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8.24 8.24 8.24 8.24 0.01 0.12% 2020/08/13 1399/05/23
8.25 8.25 8.25 8.25 0.03 0.36% 2020/08/06 1399/05/16
8.22 8.22 8.22 8.22 0.02 0.24% 2020/08/04 1399/05/14
8.20 8.20 8.20 8.20 0.01 0.12% 2020/08/03 1399/05/13
8.21 8.21 8.21 8.21 0.03 0.37% 2020/07/30 1399/05/9
8.18 8.18 8.18 8.18 0.01 0.12% 2020/07/29 1399/05/8
8.17 8.17 8.17 8.17 0.01 0.12% 2020/07/28 1399/05/7
8.16 8.16 8.16 8.16 0.01 0.12% 2020/07/24 1399/05/3
8.15 8.15 8.15 8.15 0.02 0.25% 2020/07/23 1399/05/2
8.13 8.13 8.13 8.13 0.06 0.74% 2020/07/22 1399/05/1
8.07 8.07 8.07 8.07 0.03 0.37% 2020/07/21 1399/04/31
8.04 8.04 8.04 8.04 0.02 0.25% 2020/07/18 1399/04/28
8.02 8.02 8.02 8.02 0.01 0.12% 2020/07/17 1399/04/27
8.01 8.01 8.01 8.01 0.05 0.63% 2020/07/16 1399/04/26
7.96 7.96 7.96 7.96 0.03 0.38% 2020/07/14 1399/04/24
7.93 7.93 7.93 7.93 0.01 0.13% 2020/07/11 1399/04/21
7.94 7.94 7.94 7.94 0.01 0.13% 2020/07/10 1399/04/20
7.95 7.95 7.95 7.95 0.04 0.51% 2020/07/07 1399/04/17
7.91 7.91 7.91 7.91 0.03 0.38% 2020/07/03 1399/04/13
7.88 7.88 7.88 7.88 0.01 0.13% 2020/07/02 1399/04/12
7.87 7.87 7.87 7.87 0.02 0.25% 2020/07/01 1399/04/11
7.89 7.89 7.89 7.89 0.02 0.25% 2020/06/30 1399/04/10
7.91 7.91 7.91 7.91 0.03 0.38% 2020/06/27 1399/04/7
7.94 7.94 7.94 7.94 0.02 0.25% 2020/06/26 1399/04/6
7.96 7.96 7.96 7.96 0.05 0.63% 2020/06/25 1399/04/5
8.01 8.01 8.01 8.01 0.01 0.13% 2020/06/24 1399/04/4
8 8 8 8 0.01 0.13% 2020/06/23 1399/04/3
8.01 8.01 8.01 8.01 0.03 0.37% 2020/06/19 1399/03/30
8.04 8.04 8.04 8.04 0.01 0.12% 2020/06/18 1399/03/29
8.05 8.05 8.05 8.05 0.01 0.12% 2020/06/17 1399/03/28

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی