شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ferreyros

Ferreyros
نرخ فعلی 1.67 0
بازار سهام پرو
نرخ فعلی: 1.67 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 1.67 0
واحد پولی: -
کشور : پرو
شاخه: بازار سهام پرو
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Ferreyros - 0.05 0.17 0.42 0.48 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی