FALCOM Financial Services

FALCOM Financial Services
نرخ فعلی:: 47.3 0.64
صندوق های معاملاتی عربستان سعودی
نرخ فعلی: : 47.3 0.64
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 47.3 0.64
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی عربستان سعودی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۳۵:۵۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
FALCOM Financial Services 0.30 0.80 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی