FALCOM Financial Services

FALCOM Financial Services
نرخ فعلی:: 46.5 0.22
صندوق های معاملاتی عربستان سعودی
نرخ فعلی: : 46.5 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 46.5 0.22
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی عربستان سعودی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Al Khabeer Diversified Income 9.07 ۱۷:۰۶:۰۰ 0.03 0.33% 9.11 9.05 9.05 0.07 9.05 9.14
Albilad Gold 9.95 ۱۶:۳۴:۴۱ 0.07 0.70% 9.96 10 10 0.05 10.1 10.22
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF 9.71 ۱۴:۳۴:۵۹ 0.03 0.31% 9.71 9.65 9.7 0.29 9.74 9.9
Alinma Saudi Government Sukuk - Short Maturity 102.4 ۱۸ شهریور - - 102.4 102.4 0 0.4 - 102.4
Falcom Petrochemical 44 ۱۷:۰۶:۰۰ 2.6 6.28% 44 43.4 43.4 3 - 41.4
Falcom Petrochemical 44 ۱۷:۰۶:۰۰ 2.6 6.28% 44 43.4 43.4 3 - 41.4
Falcom Petrochemical 44 ۱۷:۰۶:۰۰ 2.6 6.28% 44 43.4 43.4 3 - 41.4
Falcom Petrochemical 44 ۱۷:۰۶:۰۰ 2.6 6.28% 44 43.4 43.4 3 - 41.4
Falcom Petrochemical 44 ۱۷:۰۶:۰۰ 2.6 6.28% 44 43.4 43.4 3 - 41.4
HSBC Amanah Saudi 20 44.15 ۱۴:۰۵:۵۳ 0.05 0.11% 45.1 44.15 45.1 0.15 - 44.9
HSBC Amanah Saudi 20 44.15 ۱۴:۰۵:۵۳ 0.05 0.11% 45.1 44.15 45.1 0.15 - 44.9
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی