یورو / راند آفریقای جنوبی

EUR/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 17.3854 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.3854 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.3854 -
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

۱۸:۵۶:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
17.3854 18:56:27 0.2124 1.24% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.173 18:43:29 0.2124 1.24% 0.2124 1.24% 0.0926 0.54% 0.2124 0.173
17.3854 18:35:43 - - - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.3854 18:35:43 0.2166 1.26% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.1688 18:22:52 0.2166 1.26% 0.2166 1.26% 0.0884 0.52% 0.2166 0.1688
17.3854 18:07:37 0.2126 1.24% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.1728 18:02:58 - - 0.2126 1.24% 0.0924 0.54% 0.2126 0.1728
17.1728 18:02:53 0.2126 1.24% 0.2126 1.24% 0.0924 0.54% 0.2126 0.1728
17.3854 17:42:32 0.2695 1.57% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.1159 17:22:51 0.0177 0.10% 0.2695 1.57% 0.0355 0.21% 0.2695 0.1159
17.1336 17:03:11 - - 0.2518 1.47% 0.0532 0.31% 0.2518 0.1336
17.1336 17:03:01 0.2518 1.47% 0.2518 1.47% 0.0532 0.31% 0.2518 0.1336
17.3854 16:56:28 0.2879 1.68% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.0975 16:43:40 0.2879 1.68% 0.2879 1.68% 0.0171 0.10% 0.2879 0.0975
17.3854 16:28:27 0.3112 1.82% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.0742 16:22:44 0.3112 1.82% 0.3112 1.82% 0.0062 0.04% 0.3112 0.0742
17.3854 16:07:30 0.3306 1.94% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.0548 16:02:43 - - 0.3306 1.94% 0.0256 0.15% 0.3306 0.0548
17.0548 16:02:42 0.004 0.02% 0.3306 1.94% 0.0256 0.15% 0.3306 0.0548
17.0588 15:43:35 0.3266 1.91% 0.3266 1.91% 0.0216 0.13% 0.3266 0.0588
17.3854 15:35:33 - - - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.3854 15:35:33 0.3561 2.09% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.0293 15:22:47 0.3561 2.09% 0.3561 2.09% 0.0511 0.30% 0.3561 0.0293
17.3854 15:14:28 0.395 2.32% - - 0.305 1.79% - 0.3854
16.9904 15:03:08 - - 0.395 2.32% 0.09 0.53% 0.395 0.0096
16.9904 15:02:59 0.395 2.32% 0.395 2.32% 0.09 0.53% 0.395 0.0096
17.3854 14:49:32 0.3554 2.09% - - 0.305 1.79% - 0.3854
17.03 14:43:38 0.3554 2.09% 0.3554 2.09% 0.0504 0.30% 0.3554 0.03
17.3854 14:21:33 0.3984 2.35% - - 0.305 1.79% - 0.3854
16.987 14:02:55 - - 0.3984 2.35% 0.0934 0.55% 0.3984 0.013
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی