یورو / راند آفریقای جنوبی

EUR/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 17.3854 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 17.3854 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17.3854 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / راند آفریقای جنوبی

در حال حاضر قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / راند آفریقای جنوبی
17.3854 ریال
می باشد

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی روز گذشته برابر با
17.3854 ریال
بود

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / راند آفریقای جنوبی برابر با 17.8966 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17.9288 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17.3854 ریال

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 17.3854 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / راند آفریقای جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 17.3854 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 17.3854 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 16.526 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.2 درصدی یا 0.8594 ریال یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 18.3431 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.22 درصدی یا 0.9577 ریال یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / راند آفریقای جنوبی برابر است با 20.8536 ریال که در تاریخ دوشنبه 20 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  5.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / راند آفریقای جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / راند آفریقای جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی