یورو / فرانک آفریقا

EUR/XAF Ask
نرخ فعلی:: 655.957 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 655.957 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 655.957 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / فرانک آفریقا

در حال حاضر قیمت یورو / فرانک آفریقا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / فرانک آفریقا
655.957 ریال
می باشد

قیمت یورو / فرانک آفریقا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / فرانک آفریقا روز گذشته برابر با
655.957 ریال
بود

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / فرانک آفریقا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / فرانک آفریقا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / فرانک آفریقا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

655.957 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / فرانک آفریقا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

655.957 ریال

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / فرانک آفریقا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / فرانک آفریقا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / فرانک آفریقا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یورو / فرانک آفریقا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / فرانک آفریقا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / فرانک آفریقا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / فرانک آفریقا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / فرانک آفریقا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / فرانک آفریقا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / فرانک آفریقا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / فرانک آفریقا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / فرانک آفریقا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / فرانک آفریقا برابر است با 655.96 ریال که در تاریخ دوشنبه 18 تیر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.000305 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / فرانک آفریقا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / فرانک آفریقا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / فرانک آفریقا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / فرانک آفریقا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / فرانک آفریقا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / فرانک آفریقا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / فرانک آفریقا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / فرانک آفریقا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / فرانک آفریقا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی