یورو / فرانک آفریقا

EUR/XAF Ask
نرخ فعلی:: 655.957 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 655.957 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 655.957 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲ آبان

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.002 - 2019/10/24 1398/08/2
655.9590 655.9590 655.9590 655.9590 0.001 - 2019/10/15 1398/07/23
655.96 655.96 655.96 655.96 0.003 - 2018/07/09 1397/04/18
655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0 - 2018/05/12 1397/02/22
655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0 - 2018/05/05 1397/02/15

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی