یورو / سوم ازبکستان

EUR/UZS Ask
نرخ فعلی:: 12,793.74 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12,793.74 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12,793.74 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۲۱:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / سوم ازبکستان 177.77 84.51 313.82 489.82 1,807.09 3,188.20

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,681
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,658
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 135.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,602
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 191.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,624
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 169.74
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.34%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی