یورو / دلار

EUR/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.1321 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.1321 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.1321 0.02

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یورو / دلار در روز جاری

۰۱:۳۶:۲۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.1321 01:36:21 0.0005 0.04% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0001 0.1321
1.1326 01:35:46 - - 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1326 01:35:45 0.0005 0.04% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1321 01:30:28 - - 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0001 0.1321
1.1321 01:30:26 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0001 0.1321
1.1322 01:29:15 0.0004 0.04% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0002 0.1322
1.1326 01:28:31 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1324 01:23:18 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% - - 0.0004 0.1324
1.1326 01:22:51 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1324 01:20:21 - - 0.0001 0.01% - - 0.0004 0.1324
1.1324 01:20:21 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% - - 0.0004 0.1324
1.1325 01:18:16 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0005 0.1325
1.1326 01:16:16 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1328 01:15:20 - - 0.0005 0.04% 0.0004 0.04% 0.0008 0.1328
1.1328 01:15:18 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.04% 0.0008 0.1328
1.133 01:14:33 0.0004 0.04% 0.0007 0.06% 0.0006 0.05% 0.001 0.133
1.1326 01:10:21 - - 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1326 01:10:20 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
1.1328 01:08:16 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.04% 0.0008 0.1328
1.133 01:07:41 0.0003 0.03% 0.0007 0.06% 0.0006 0.05% 0.001 0.133
1.1327 01:06:17 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0007 0.1327
1.133 01:01:29 0.0002 0.02% 0.0007 0.06% 0.0006 0.05% 0.001 0.133
1.1328 00:54:19 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.04% 0.0008 0.1328
1.133 00:52:16 0.0001 0.01% 0.0007 0.06% 0.0006 0.05% 0.001 0.133
1.1329 00:51:18 0.0001 0.01% 0.0006 0.05% 0.0005 0.04% 0.0009 0.1329
1.1328 00:50:54 0.0001 0.01% 0.0005 0.04% 0.0004 0.04% 0.0008 0.1328
1.1329 00:48:15 0.0002 0.02% 0.0006 0.05% 0.0005 0.04% 0.0009 0.1329
1.1327 00:46:15 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0007 0.1327
1.1328 00:43:44 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.04% 0.0008 0.1328
1.1326 00:43:16 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.1326
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی