خبر

یورو / دلار

EUR/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.0823 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.0823 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.0823 0.01

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی