یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 31.6461 3.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 31.6461 3.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 31.6461 3.33
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / هریونیا اوکراین در روز جاری

۰۱:۰۷:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
31.6461 01:07:27 1.0219 3.34% 1.0193 3.33% 1.0219 3.34% - 0.3539
30.6242 01:02:41 - - 0.0026 0.01% - - 1.0219 1.3758
30.6242 01:02:36 0.0026 0.01% 0.0026 0.01% - - 1.0219 1.3758
30.6216 00:43:33 0.0026 0.01% 0.0052 0.02% 0.0026 0.01% 1.0245 1.3784
30.6242 00:22:23 - - 0.0026 0.01% - - 1.0219 1.3758
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی