یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 30.7485 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 30.7485 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 30.7485 0.02

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد یورو / هریونیا اوکراین

۱۲:۰۶:۲۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / هریونیا اوکراین 0.8976 0.7377 0.8976 2.9343 3.0845 0.6780

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2515
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2515
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2515
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2515
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی