یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 32.8971 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 32.8971 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 32.8971 0.03
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۲۱:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / هریونیا اوکراین 0.0740 0.0740 0.5727 1.7492 2.8675 2.1103

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1029
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1029
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1029
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1029
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی