یورو / هریونیا اوکراین

EUR/UAH Ask
نرخ فعلی:: 31.6461 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 31.6461 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 31.6461 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه یورو / هریونیا اوکراین

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 ۵ شهریور - - 0.0084 0.0084 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0102 ۱۶ آذر - - 0.0104 0.0102 0 - 0.0102 0.011
بات تایلند / پزو شیلی 25.11 ۰۷:۰۳:۴۳ 0.11 0.44% 25.11 24.99 25.01 0.11 25.06 25.58
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5022 ۰۷:۰۳:۵۷ 0.0065 0.43% 1.5022 1.4941 1.4964 0.4978 1.4957 1.5436
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0294 ۰۷:۰۳:۳۷ 0.0133 0.44% 3.0303 3.0155 3.017 0.0294 3.0161 3.0805
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.628 ۰۷:۲۳:۲۵ 0.0024 0.38% 0.6282 0.6254 0.6255 0.372 0.6319 0.6492
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2253 ۰۷:۰۳:۴۹ 0.0006 0.27% 0.2255 0.2245 0.2248 - 0.2247 0.2284
بات تایلند / پوند لبنان 45.35 ۰۷:۰۳:۵۳ 0.2 0.44% 45.37 45.14 45.17 0.65 45.15 46.59
بات تایلند / پوند مصر 0.4707 ۰۷:۰۳:۴۶ 0.0021 0.45% 0.4708 0.4685 0.4688 - 0.4686 0.4832
بات تایلند / درهم امارات 0.1097 ۰۷:۰۳:۳۶ 0.0005 0.46% 0.1097 0.1092 0.1093 - 0.1092 0.1127
بات تایلند / درهم مراکش 0.2755 ۰۷:۰۳:۵۴ 0.0007 0.25% 0.2757 0.2745 0.2747 - 0.2748 0.2823
بات تایلند / دلار 0.0299 ۰۶:۲۲:۲۱ 0.0002 0.67% 0.0299 0.0297 0.0298 - 0.0297 0.0307
بات تایلند / دلار استرالیا 0.0419 ۰۷:۲۳:۱۶ 0.0001 0.24% 0.0419 0.0418 0.0419 - 0.0422 0.0422
بات تایلند / دلار تایوان 0.8293 ۰۷:۰۳:۵۷ 0.0035 0.42% 0.8296 0.8237 0.826 0.1707 0.8258 0.8542
بات تایلند / دلار جامائیکا 4.654 ۰۷:۰۳:۵۲ 0.0442 0.95% 4.7003 4.634 4.6996 0.346 4.6982 4.8167
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی