خبر

یورو / دلار تایوان

EUR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 34.632 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 34.632 0.41

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 34.632 0.41

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی