یورو / دلار ترینیداد و توباگو

EUR/TTD Bid
نرخ فعلی:: 7.9628 0.16
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 7.9628 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.9628 0.16
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۶:۲۱:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / دلار ترینیداد و توباگو 0.0135 0.0579 0.0730 0.7104 0.3468 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0372
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0372
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0372
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0372
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی