یورو / دلار ترینیداد

EUR/TTD Ask
نرخ فعلی:: 8.0171 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.0171 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.0171 0.06
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۲:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
8.0171 22:02:55 - - 0.0047 0.06% 0.0088 0.11% 0.0082 0.0171
8.0171 22:02:54 0.0463 0.58% 0.0047 0.06% 0.0088 0.11% 0.0082 0.0171
7.9708 21:56:27 0.0477 0.60% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0185 21:43:40 0.0477 0.60% 0.0061 0.08% 0.0102 0.13% 0.0096 0.0185
7.9708 21:28:26 0.0484 0.61% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0192 21:22:21 0.0484 0.61% 0.0068 0.08% 0.0109 0.14% 0.0103 0.0192
7.9708 21:07:28 0.047 0.59% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0178 21:02:51 - - 0.0054 0.07% 0.0095 0.12% 0.0089 0.0178
8.0178 21:02:51 0.0014 0.02% 0.0054 0.07% 0.0095 0.12% 0.0089 0.0178
8.0192 20:43:12 0.0027 0.03% 0.0068 0.08% 0.0109 0.14% 0.0103 0.0192
8.0165 20:22:37 0.0457 0.57% 0.0041 0.05% 0.0082 0.10% 0.0076 0.0165
7.9708 20:14:33 0.0443 0.56% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0151 20:03:30 - - 0.0027 0.03% 0.0068 0.08% 0.0062 0.0151
8.0151 20:03:24 0.0443 0.56% 0.0027 0.03% 0.0068 0.08% 0.0062 0.0151
7.9708 19:49:29 0.0388 0.49% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0096 19:43:27 0.0388 0.49% 0.0028 0.03% 0.0013 0.02% 0.0007 0.0096
7.9708 19:21:34 0.0402 0.50% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.011 19:02:31 - - 0.0014 0.02% 0.0027 0.03% 0.0021 0.011
8.011 19:02:26 0.0402 0.50% 0.0014 0.02% 0.0027 0.03% 0.0021 0.011
7.9708 18:56:26 0.0477 0.60% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0185 18:43:25 0.0477 0.60% 0.0061 0.08% 0.0102 0.13% 0.0096 0.0185
7.9708 18:14:28 0.047 0.59% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0178 18:08:27 0.0014 0.02% 0.0054 0.07% 0.0095 0.12% 0.0089 0.0178
8.0192 17:43:31 0.0055 0.07% 0.0068 0.08% 0.0109 0.14% 0.0103 0.0192
8.0137 17:22:32 0.0088 0.11% 0.0013 0.02% 0.0054 0.07% 0.0048 0.0137
8.0049 17:02:48 - - 0.0075 0.09% 0.0034 0.04% 0.004 0.0049
8.0049 17:02:40 0.0341 0.43% 0.0075 0.09% 0.0034 0.04% 0.004 0.0049
7.9708 16:56:29 0.0361 0.45% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
8.0069 16:43:27 0.0361 0.45% 0.0055 0.07% 0.0014 0.02% 0.002 0.0069
7.9708 16:07:24 0.0286 0.36% 0.0416 0.52% 0.0375 0.47% 0.0381 0.0292
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی