یورو / دلار ترینیداد

EUR/TTD Ask
نرخ فعلی:: 7.9708 0.52
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.9708 0.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.9708 0.52
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی