یورو / دلار ترینیداد

EUR/TTD Ask
نرخ فعلی:: 7.9708 0.71
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.9708 0.71
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.9708 0.71
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه یورو / دلار ترینیداد

۲۲:۴۲:۲۹
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
7.9188 7.9147 7.9708 7.9708 - - 2021/10/17 1400/07/25
7.9182 7.9182 7.9708 7.9708 0.052 0.66% 2021/10/16 1400/07/24
7.9161 7.91 7.9325 7.9188 0.0035 0.04% 2021/10/15 1400/07/23
7.8704 7.8704 7.9708 7.9134 0.041 0.52% 2021/10/13 1400/07/21
7.8874 7.8345 7.9708 7.8724 0.0984 1.25% 2021/10/12 1400/07/20
7.8968 7.8861 7.9708 7.9708 - - 2021/10/11 1400/07/19
7.9018 7.9018 7.9708 7.9708 - - 2021/10/10 1400/07/18
7.9018 7.9004 7.9708 7.9708 - - 2021/10/09 1400/07/17
7.8874 7.8806 7.9708 7.9708 - - 2021/10/08 1400/07/16
7.9708 7.8861 7.9708 7.9708 - - 2021/10/07 1400/07/15
7.9229 7.91 7.9708 7.9708 0.0431 0.54% 2021/10/05 1400/07/13
7.9147 7.8681 7.9147 7.8789 0.0059 0.07% 2021/10/04 1400/07/12
7.9147 7.9141 7.9147 7.9141 0.0027 0.03% 2021/10/02 1400/07/10
7.9038 7.8735 7.9229 7.9168 0.054 0.68% 2021/10/01 1400/07/9
7.9168 7.8769 7.9708 7.9708 0.0574 0.73% 2021/09/30 1400/07/8
7.9755 7.9134 7.9807 7.9134 0.0628 0.79% 2021/09/29 1400/07/7
7.9708 7.9666 7.9885 7.9762 - - 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی