یورو / پوند سوریه

EUR/SYP Ask
نرخ فعلی:: 2,852.385 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2,852.385 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,852.385 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / پوند سوریه

در حال حاضر قیمت یورو / پوند سوریه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / پوند سوریه 2,852.385 ریال می باشد

قیمت یورو / پوند سوریه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / پوند سوریه روز گذشته برابر با 2,852.385 ریال بود

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / پوند سوریه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / پوند سوریه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / پوند سوریه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,852.636 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / پوند سوریه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,851.63 ریال

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پوند سوریه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 2,867.72 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.53 درصدی یا 15.335 ریال یورو / پوند سوریه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پوند سوریه در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 2,841.7 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.37  درصدی یا 10.685 ریال یورو / پوند سوریه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پوند سوریه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 آذر 1400  با رقم 2,846.351 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21 درصدی یا 6.034 ریال یورو / پوند سوریه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پوند سوریه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 آذر 1400  با رقم 2,846.351 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21 درصدی یا 6.034 ریال یورو / پوند سوریه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / پوند سوریه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پوند سوریه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 آذر 1400  با رقم 2,846.351 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21 درصدی یا 6.034 ریال یورو / پوند سوریه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / پوند سوریه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / پوند سوریه برابر است با 2,880.401 ریال که در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / پوند سوریه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.044123 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / پوند سوریه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پوند سوریه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / پوند سوریه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 25 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پوند سوریه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / پوند سوریه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 25 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پوند سوریه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.21 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / پوند سوریه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 25 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پوند سوریه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.21 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.52  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه، 0.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه، 0.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه،  0.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پوند سوریه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 46. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پوند سوریه،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / پوند سوریه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین