شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دبرای سائوتومه

EUR/STD Bid
نرخ فعلی 24.42 0.16
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: 24.42 0.16
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 24.42 0.16
واحد پولی: -
کشور : منطقه اروپا
شاخه: بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۰۷:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / دبرای سائوتومه 0.04 0.0400 0.0400 0.0600 24,475.58 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.42
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی