یورو / ریال عربستان

EUR/SAR Ask
نرخ فعلی:: 4.3522 1.55
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.3522 1.55
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.3522 1.55
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / ریال عربستان در روز جاری

۱۸:۲۲:۵۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.3522 18:22:54 0.0673 1.55% 0.0673 1.55% 0.003 0.07% 0.0673 0.3522
4.4195 18:07:39 0.0662 1.52% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3533 18:03:05 - - 0.0662 1.52% 0.0019 0.04% 0.0662 0.3533
4.3533 18:02:59 0.0662 1.52% 0.0662 1.52% 0.0019 0.04% 0.0662 0.3533
4.4195 17:42:33 0.0651 1.50% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3544 17:22:58 0.003 0.07% 0.0651 1.50% 0.0008 0.02% 0.0651 0.3544
4.3574 17:03:31 - - 0.0621 1.43% 0.0022 0.05% 0.0621 0.3574
4.3574 17:03:29 0.0621 1.43% 0.0621 1.43% 0.0022 0.05% 0.0621 0.3574
4.4195 16:56:27 0.0595 1.36% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.36 16:43:34 0.0595 1.36% 0.0595 1.36% 0.0048 0.11% 0.0595 0.36
4.4195 16:28:31 0.0632 1.45% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3563 16:22:56 0.0632 1.45% 0.0632 1.45% 0.0011 0.03% 0.0632 0.3563
4.4195 16:07:39 0.0632 1.45% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3563 16:03:50 - - 0.0632 1.45% 0.0011 0.03% 0.0632 0.3563
4.3563 16:03:46 0.0019 0.04% 0.0632 1.45% 0.0011 0.03% 0.0632 0.3563
4.3582 15:43:53 0.0015 0.03% 0.0613 1.41% 0.003 0.07% 0.0613 0.3582
4.3597 15:22:47 0.0598 1.37% 0.0598 1.37% 0.0045 0.10% 0.0598 0.3597
4.4195 15:14:33 0.0598 1.37% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3597 15:03:17 - - 0.0598 1.37% 0.0045 0.10% 0.0598 0.3597
4.3597 15:03:17 0.0598 1.37% 0.0598 1.37% 0.0045 0.10% 0.0598 0.3597
4.4195 14:49:30 0.0595 1.36% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.36 14:43:40 0.0595 1.36% 0.0595 1.36% 0.0048 0.11% 0.0595 0.36
4.4195 14:21:39 0.061 1.40% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3585 14:03:36 - - 0.061 1.40% 0.0033 0.08% 0.061 0.3585
4.3585 14:03:35 0.061 1.40% 0.061 1.40% 0.0033 0.08% 0.061 0.3585
4.4195 13:56:28 0.0617 1.42% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.3578 13:43:44 0.0617 1.42% 0.0617 1.42% 0.0026 0.06% 0.0617 0.3578
4.4195 13:35:45 - - - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.4195 13:35:45 0.0625 1.43% - - 0.0643 1.48% - 0.4195
4.357 13:22:55 0.0625 1.43% 0.0625 1.43% 0.0018 0.04% 0.0625 0.357
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی