یورو / ریال قطر

EUR/QAR Ask
نرخ فعلی:: 4.5109 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.5109 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.5109 0
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / ریال قطر - 0.1285 0.2177 0.2028 0.5318 0.0371

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5109
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5109
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5109
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5109
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.77%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی