یورو / زلوتی لهستان

EUR/PLN Ask
نرخ فعلی:: 4.5239 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.5239 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.5239 0.08
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۲۱:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / زلوتی لهستان 0.0032 0.0314 0.0382 0.0111 0.0693 0.1737

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4761
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4761
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4761
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4761
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی