یورو / زلوتی لهستان

EUR/PLN Ask
نرخ فعلی:: 4.7212 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.7212 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.7212 0.12

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد یورو / زلوتی لهستان

۱۲:۰۶:۳۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو / زلوتی لهستان 0.1509 0.0215 0.1509 0.2290 0.2513 0.4299

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2788
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2788
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2788
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2788
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی