یورو / زلوتی لهستان

EUR/PLN Ask
نرخ فعلی:: 4.5873 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.5873 0.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.5873 0.37

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / زلوتی لهستان

در حال حاضر قیمت یورو / زلوتی لهستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / زلوتی لهستان
4.5873 ریال
می باشد

قیمت یورو / زلوتی لهستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / زلوتی لهستان روز گذشته برابر با
4.5703 ریال
بود

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به روز گذشته
0.017 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / زلوتی لهستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / زلوتی لهستان برابر با 4.5856 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / زلوتی لهستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.5887 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / زلوتی لهستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.5703 ریال

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / زلوتی لهستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 4.5703 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.37 درصدی یا 0.017 ریال یورو / زلوتی لهستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / زلوتی لهستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 4.5703 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.37  درصدی یا 0.017 ریال یورو / زلوتی لهستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / زلوتی لهستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 4.5703 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.37 درصدی یا 0.017 ریال یورو / زلوتی لهستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / زلوتی لهستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 4.4726 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.56 درصدی یا 0.1147 ریال یورو / زلوتی لهستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / زلوتی لهستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / زلوتی لهستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 4.4359 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.41 درصدی یا 0.1514 ریال یورو / زلوتی لهستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / زلوتی لهستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / زلوتی لهستان برابر است با 4.712 ریال که در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / زلوتی لهستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / زلوتی لهستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / زلوتی لهستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / زلوتی لهستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / زلوتی لهستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / زلوتی لهستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / زلوتی لهستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.56 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / زلوتی لهستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / زلوتی لهستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.41 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان، 0.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان، 0.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان،  0.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / زلوتی لهستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / زلوتی لهستان،  0.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / زلوتی لهستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی