یورو / پزو فیلیپین

EUR/PHP Ask
نرخ فعلی:: 57.006 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 57.006 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 57.006 0.26

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / پزو فیلیپین

در حال حاضر قیمت یورو / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / پزو فیلیپین
57.006 ریال
می باشد

قیمت یورو / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / پزو فیلیپین روز گذشته برابر با
57.117 ریال
بود

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به روز گذشته
0.111 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / پزو فیلیپین برابر با 57.162 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

57.206 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56.996 ریال

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 56.465 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.95 درصدی یا 0.541 ریال یورو / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پزو فیلیپین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 58.679 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.85  درصدی یا 1.673 ریال یورو / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 59.18 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.67 درصدی یا 2.174 ریال یورو / پزو فیلیپین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پزو فیلیپین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 58.439 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.45 درصدی یا 1.433 ریال یورو / پزو فیلیپین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 58.157 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.97 درصدی یا 1.151 ریال یورو / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / پزو فیلیپین برابر است با 63.803 ریال که در تاریخ سه شنبه 3 مهر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.554558 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.85 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.67 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین، 2.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین، 2.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین،  2.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین،  2.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین،  2.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین،  2.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / پزو فیلیپین،  2.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / پزو فیلیپین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی